ادعای کذب نمایندگی گارمین

سایت گارمین بر روی ایران بسته است

نمایندگی گارمین

در بازار جی پی اس ایران بخاطر عدم حضور شرکت های اصلی و همچنین عدم وجود نمایندگی رسمی، تعدادی از شرکت ها، فروشگاه ها و فروشگاه های اینترنتی بازار را برای ماهیگیری از این آب گل آلود مناسب دیده و خود را نماینده رسمی یا نماینده فروش گارمین معرفی می کنند تا بتوانند بخش بیشتری از این بازار کوچک را نصیب خود کنند.
برای بر ملا شدن ادعای کذب این نمایندگان دروغین گارمین در ایران کافی است به سایت www.garmin.com مراجعه نمائید تا ببینید که شرکت گارمین هیچ نماینده رسمی یا نماینده فروش در ایران ندارد. همچنین شرکت آمریکایی گارمین، بدلیل تحریم ها، ایران را تحریم کرده و حتی سایت اینترنتی خود را بر روی ایرانیان بسته است.
نمایندگان دروغین گارمین در ایران لازم است تا مستندات دریافت نمایندگی خود را بر روی سایت هایشان قرار دهند (که هیچ مدرکی برای ارائه ندارند) و از آمریکا بخواهند که چون آنها نماینده شرکت گارمین در ایران هستند، فیلتر شدن سایت خود برای ایرانیان را بردارد و حداقل یک فروشگاه رسمی ثبت شده بر روی سایت گارمین بعنوان نماینده فروش در تهران داشته باشد. 

Be the first to comment

لطفا نظر بدهید