اندازه گیری مساحت با جی پی اس گارمین

اندازه گیری مساحت با جی پی اس گارمین

محاسبه مساحت یک ناحیه
1.گزینه Area Collection و سپس Start را انتخاب کنید.
2.دور فضای محدوده‌ای که می‌خواهید مساحت آن را اندازه بگیرید، قدم بزنید.
3.بعد از پایان کار گزینه Finished را انتخاب کنید

لطفا نظر بدهید