تا مارس 2016 سیستم مکان یابی ماهواره ای هند تکمیل می شود.

در حال حاضر 4 ماهواره از 7 ماهواره برنامه ریزی شده برای سیستم مکان یابی ماهواره ای هند در مدار قرار گرفته و با در مدار قرار گرفتن 3 ماهواره دیگر تا مارس 2016 این سیستم تکمیل و آماده بهره برداری خواهد شد.

irnss

این سیستم ملقب به IRNSS بوده که مخفف عبارت : The Indian Regional Navigation Satellite System می باشد. این سیستم ماهواره ای با سیستم GAGAN یا GPS Aided GEO Augmented Navigation تصحیح خواهد شد و به دقت بالاتری خواهد رسید.

Be the first to comment

لطفا نظر بدهید