تنظیم نقشه گارمین

تنظیم نقشه گارمین

برای تنظیم نقشه ایران گارمین (شرکت راه نقشه خاورمیانه) بر روی جی پی اس گارمین:
Setup و سپس Map را انتخاب کنید.
Orientation: نحوه نمایش نقشه در صفحه را مشخص می‌کند. 
North UP: شمال را در بالای صفحه نشان می‌دهد.
Track UP: یک نمای بالا به پایین همراه با مسیر حرکت شما را رو به جلو و بالای صفحه نشان می‌دهد.
Automotive Mode: یک نمای خودروی سه بعدی را همراه با مسیر سفر در بالا نشان می‌دهد. 
Guidance Text: نحوه نشان دادن متن راهنما بر روی نقشه را تنظیم می‌کند.
Data Fields: فیلد‌های داده و داشبورد نقشه، قطب نما و نمودار ارتفاعات و computer trip  (کامپیوتر سفر) را سفارشی می‌کند.
Map Information: نقشه‌ای را که در حال حاضر روی دستگاه بارگذاری شده را فعال یا غیر فعال می‌کند.

تنظیمات پیشرفته نقشه گارمین
ابتدا Setup سپس Map و بعد از آن Advanced Map Setup را انتخاب کنید.
Auto Zoom: به صورت اتوماتیک بزرگ‌نمایی مناسب برای استفاده بهتر از نقشه را انتخاب می‌کند. اگر گزینه Off انتخاب شده باشد حالت اتوماتیک غیرفعال است و بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی را باید به صورت دستی انجام دهید.
Zoom Levels: درجه بزرگ‌نمایی را در هر کدام از آیتم‌های نقشه که ظاهر می‌شود را تنظیم می‌کند. اگر درجه بزرگ‌نمایی نقشه از درجه انتخاب شده بیشتر باشد، آیتم‌های نقشه نمایش داده نمی‌شوند.
Text Size: اندازه حروف متن برای آیتم‌های تقشه را انتخاب می‌کند.
Detail: میزان جزئیاتی که روی نقشه نشان داده می‌شود را تعیین می‌کند. نمایش جزئیات بیشتر ممکن است سرعت ترسیم نقشه را کمتر کند.
Shaded Relief: جزئیات مربوط به برجستگی‌های سایه‌دار را بروی نقشه در صورت وجود ، نشان می‌دهد. در غیر این صورت، سایه‌ها را غیرفعال می‌کند.

Be the first to comment

لطفا نظر بدهید