ساعت ورزشی باشگاهی و داخل سالن

ساعت ورزشی باشگاهی و داخل سالن

لیست ساعت های ورزشی ویژه تمرینات داخل سالن (تمرینات باشگاهی) با برند سونتو و امکان خرید اینترنتی از فروشگاه ساعت سونتو در سراسر ایران:

SUUNTO AMBIT2 S WHITE
SUUNTO AMBIT2 S WHITE (HR)
SUUNTO AMBIT2 S RED
SUUNTO AMBIT2 S RED (HR)
SUUNTO AMBIT2 S LIME
SUUNTO AMBIT2 S LIME (HR)
SUUNTO AMBIT2 S GRAPHITE
SUUNTO AMBIT2 S GRAPHITE (HR)
SUUNTO AMBIT2 SAPPHIRE
SUUNTO AMBIT2 SAPPHIRE (HR)
SUUNTO AMBIT2 BLACK
SUUNTO AMBIT2 BLACK (HR)
SUUNTO AMBIT2 SILVER
SUUNTO AMBIT2 SILVER (HR)
SUUNTO CORE ALL BLACK
SUUNTO CORE BRUSHED STEEL
SUUNTO AMBIT2 S WHITE
SUUNTO AMBIT2 S WHITE (HR)
SUUNTO AMBIT2 S RED
SUUNTO AMBIT2 S RED (HR)
SUUNTO AMBIT2 S LIME
SUUNTO AMBIT2 S LIME (HR)
SUUNTO AMBIT2 S GRAPHITE
SUUNTO AMBIT2 S GRAPHITE (HR)
SUUNTO AMBIT2 SAPPHIRE
SUUNTO AMBIT2 SAPPHIRE (HR)
SUUNTO AMBIT2 BLACK
SUUNTO AMBIT2 BLACK (HR)
SUUNTO AMBIT2 SILVER
SUUNTO AMBIT2 SILVER (HR)
SUUNTO QUEST YELLOW
SUUNTO QUEST BLUE
SUUNTO QUEST BLACK
SUUNTO QUEST ORANGE
SUUNTO QUEST BLACK GPS PACK
SUUNTO QUEST YELLOW GPS PACK
SUUNTO QUEST BLACK RUNNING PACK
SUUNTO QUEST YELLOW RUNNING PACK
SUUNTO M5 BLACK/SILVER
SUUNTO M5 BLACK/LIME
SUUNTO M5 BLACK
SUUNTO M5 ALL BLACK
SUUNTO M5 BLACK/GOLD
SUUNTO M2 BLACK
SUUNTO M2 FUCHSIA
SUUNTO M1 BLACK

 

Be the first to comment

لطفا نظر بدهید