ساعت گارمین Forerunner 110

ساعت گارمین Forerunner 110

ساعت جي پي اس دار با امکان استفاده آسان براي تمرينات ورزشي دقيق تر
ثبت و نمايش مسافت و زمان و سرعت دويدن
شروع دو فقط با فشار دادن دو دکمه
سازگار با ضربان سنج قلب
برنامه ريزي، بازبيني و به اشتراک گذاشتن دوها در ™Garmin Connect

Forerunner 110 ساده ترين راه براي ثبت تمرينات شماست. ساعت داراي جي پي اس است بنابراين بدون نياز به زنگ يا سوت اضافه – مي توانيد بدانيد که چقدر و با چه سرعتي دويده ايد. تقريبا به تنظيم کردن چيزي نياز نيست، بنابراين شما فقط دکمه شروع را فشار مي دهيد و راه رفتن يا دويدن را شروع مي کنيد. 

ساعت گارمین Forerunner 110
ساعت گارمین Forerunner 110

ساعت گارمین Forerunner 110
ساعت گارمین Forerunner 110

Be the first to comment

لطفا نظر بدهید