صدای فارسی نویتل 9

صدای نویتل فارسی رامین ظاهرا صدای فارسی برای نویتل 9 مشکل داشته است. فایل جدیدی تهیه شده است، لطفا آن را از این سایت دانلود نمایید و جایگزین فایل قبلی صدای رامین نمایید. این فایل تنها بر روی یک دستگاه تست گردیده است. لطفا، نتیجه را با یک SMS به شماره 02188982602 به اطلاع ما برسانید. Download Ramin Persian Voice for Navitel لطفا فایل را از حالت فشرده خارج سازید ( می توانید از WinRar استفاده نمایید). و پوشه 0429~Ramin و فایل های آن را جایگزین صدای رامین فعلی نمایید.

From: http://www.irangpsmap.com/weblog_more.asp?theid=351