قطب نما و کالیبره کردن آن

قطب نما و کالیبره کردن آن برای جی پی اس گارمین

کالیبره کردن قطب‌نمای گارمین
قبل از اینکه بتوانید قطب‌نمای الکترونیکی را کالیبره کنید، باید در فضای باز، دور از هرچیزی که بر روی میدان مغناطیسی تاثیر بگذارد، مانند ماشین‌ها، ساختمان‌ها، یا سیم‌های برق هوایی قرار بگیرید.
بیشتر جی پی اس های گارمین قطب‌نمای الکترونیکی سه محوری دارند . شما باید قطب‌نما را بعد از طی مسافت زیاد، تغییرات دما و تعویض باتری‌ها کالیبره کنید.

کالیبراسیون قطب نما:
1. بر روی قطب‌نما، MENU را انتخاب نمایید.
2. گزینه  calibrate Compass و سپس Start را انتخاب کنید.
3. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

Be the first to comment

لطفا نظر بدهید