لیست قیمت جی پی اس دستی گارمین

لیست قیمت جی پی اس دستی گارمین 

لیست قیمت جی پی اس دستی گارمین در تاریخ 12 خرداد 1393
خرید جی پی اس دستی گارمین

eTrex 10             ریال 2,900,000
eTrex 20             ریال 5,300,000
eTrex 30             ریال 6,500,000
GPSMAP 62s        ریال 8,400,000
GPSMAP 62sc      ریال 10,000,000
GPSMAP 64s        ریال 14,000,000
GPSMap 78s        ریال 7,650,000
Montana 650       ریال 14,500,000
Oregon 550         ریال 8,800,000
Oregon 650        ریال 10,600,000    

 

Be the first to comment

لطفا نظر بدهید