موزه هنرهای ملی تهران

موزه هنرهای ملی تهران در میدان بهارستان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۶۹ با شمارهٔ ثبت ۱۷۳۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
منبع: سازمان میراث فرهنگی
جستجو و یافتن موزه هنرهای ملی در نقشه تهران

From: http://www.irangpsmap.com/weblog_more.asp?theid=282