نقشه ایران 93

نقشه ایران 93

Iran 93
نقشه ایران 93

نقشه ایران برای گارمین ویرایش 2014 Q1
نسخه جدید نقشه گارمین ایران 93 با نام 2014 Q1 منتشر شده است. اطلاعات تکمیلی در مورد این آپدیت در روزهای آتی بر روی این وبلاگ و سایت نقشه جی پی اس ایران منتشر می شود.
برای دريافت این نسخه از نرم افزار و نصب آن بر روی Mapsource یا Basecamp و ارسال نقشه به دستگاه جی پی اس گارمین خود به http://www.irangpsmap.com/software/Check_update.asp مراجعه نمایید.

عیدی شرکت راه نقشه خاورمیانه به مشتریان وفادار نقشه گارمین ایران:
به زمان مجاز دریافت آپدیت مشتریانی که این محصول را قبل از 16 اسفند 92 خریداری و نسبت به نصب و دریافت کد فعال سازی اقدام نموده اند، 6 ماه میلادی اضافه شده است.

 خرید نقشه ایران 1393