نقشه جی پی اس ایران و شهرهای جدید

نقشه جی پی اس ایران و شهرهای جدید

iran map Garmin
نقشه ایران گارمین
 

نقشه پایه شهرهای فیروزکوه، گرمسار، ایوانکی، شیرگاه، گمیشان، بندر ترکمن در آپدیت بعدی به نقشه جی پی اس ایران اضافه خواهند شد. البته هنوز کار نامگذاری خیابان های این شهرها انجام نشده است و ممکن است نامگذاری خیابان های این شهرها در آپدیت های بعدی انجام شود، در صورتی که شما شهروند هر کدام از شهرهای فوق هستید و می توانید برای نامگذاری خیابان های این شهرها کمکی کنید، با ما تماس بگیرید

Be the first to comment

لطفا نظر بدهید