چهارسوق بزرگ بازار تهران

چهارسوق بزرگ بازار تهران مربوط به دوره زند – دوره قاجار است و در تهران، بازار چهل تن واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۵۶ با شماره ثبت ۱۵۴۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
منبع: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
این نقطه را روی نقشه تهران پیدا و مشاهده کنید

From: http://www.irangpsmap.com/weblog_more.asp?theid=278