ژئوکشینگ

ژئوکشینگ گارمین

open caching
ژئوکشینگ

ویژگی‌ها و تنظیمات منوی اصلی Geocache ها (ژئوکاشه یا گنجواره‌)
یک ژئوکاشه مانند یک گنج پنهان شده است. جستجوی گنجواره مانند زمانیست که شما درجستجوی یک گنج با استفاده از GPS هستید. براساس مختصات ارسال شده توسط افرادی که آن را پنهان کرده‌اند.

دانلود ژئوکاشه ها
1.با استفاده از کابل USB دستگاه را به یک کامپیوتر وصل کنید.
2.به آدرس www.garmin.com/geocache بروید.
3.درصورت لزوم یک حساب کاربری ایجاد کنید.
4.وارد حساب خود شوید.
5.دستورالعمل‌های نشان داده شده را برای یافتن و دانلود کردن Geocache ها دنبال کنید.

مسیریابی یک ژئوکاشه
1.از منوی اصلی گزینه Geocaches را انتخاب کنید.
2. یکی از Geocacheهای موجود را انتخاب کنید.
3. گزینه Go را انتخاب کنید.

ثبت جستجوها
بعد از اینکه جستجویی برای پیداکردن یک Geocache انجام دادید می‌توانید نتایج را ثبت کنید. می‌توانید صحت بعضی از Geocache ها را در سایت www.opencaching.com بررسی کنید.
1.گزینه Geocaches و سپس Log Attempt را انتخاب کنید.
2.با توجه به وضعیت جستجو یکی از گزینه ها را انتخاب کنید: Found درصورتی که Geocache را یافته‌اید، Did not Find در صورتی که موفق به یافتن Geocache نشده‌اید، Needs Repair در صورتی که نیازمند اصلاح Geocache هستید و یا Unattempted درصورتی که تلاشی برای یافتن انجام نداده‌اید.
3.یکی از کارهای زیر را انجام دهید:
•برای متوقف کردن ثبت گزینه Done را انتخاب کنید.
•برای شروع جستجو نزدیکترین Geocache به موقعیت شما، گزینه Find Next Closest را انتخاب کنید.
•برای نظردادن درمورد جستجوی Geocache یا در مورد خود Geocache گزینه Add Comment را انتخاب کنید، نظر خود را بنویسید و سپس گزینه Done را انتخاب کنید.
•برای امتیازدهی به Geocache گزینه Rate Geocache را انتخاب کنید و برای هر دسته امتیازی وارد کنید. برای آپلود امتیازدهی میتوانید به سایت www.opencaching.com مراجعه کنید.

Chirp
یکی از لوازم جانبی کوچک Garmin است که برنامه‌ریزی شده و در یک Geocache قرار داده شده است. میتوانید از دستگاه خود برای یافتن یک Chirp در یک گنجواره استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد Chirp راهنمای مالک Chirp را در www.garmin.com مطالعه کنید.

فعال سازی جستجوی Chirp
1.از منوی اصلی گزینه‌ Setup و سپس Geocaches را انتخاب کنید.
2.گزینه Chirp Setup و بعد از آن Chirp Searching را انتخاب کنید و سپس گزینه On را انتخاب کنید.

Be the first to comment

لطفا نظر بدهید