تغییرات گسترده در نقشه ویرایش 2.7.0

میدان ها بصورت مشخص

تغییرات گسترده در نقشه ویرایش 2.7.0

 
میدان ها بصورت مشخص
 
6- افزوده شدن بلوک های ساختمانی منطقه 3 تهران به نقشه مطابق با کد پستی:
و … که آمار فعلی را می توانید در http://www.irangpsmap.com/Poi_by_type_stats.asp مشاهده کنید
لحاظ شدن ارتقاع پل ها در نمای 3 یعدی:
 
 نقاط جمعیتی بیشتر نقشه را گویا کرده اند :
 
 
تعداد بانک ها بر روی نقشه افزایش داشته است:
 
نمایی از نقشه شهر زاهدان :
 
نمایی از نقشه شهر بوشهر:
 
برای خرید این نقشه با 88982602 تماس بگیرید یا به سایت www.mapshop.ir مراجعه کنید

Be the first to comment

لطفا نظر بدهید