تغییر مکان شرکت آی وب مانی

از روز شنبه 11 مهرماه 88 محل شرکت آی وب مانی پردازان به آدرس ذیل تغییر می یابد:
تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از فاطمی – خیابان بوعلی سینا – شماره 5 – سا ختمان بوعلی سینا – واحد 16
تلفن تماس: ********
لذا شرکت در روز 5 شنبه 9 مهر ماه امکان سرویس دهی و پاسخگویی ندارد.

Be the first to comment

لطفا نظر بدهید