نسخه 2.3.8 نقشه

نسخه جدید نرم افزار 2.3.8 نرم افزار رهیاب ایران با مشخصات زیر منتشر خواهد شد :

  • در تاریخ 17 شهریور 88 نسخه 3.2.8 مخصوص نویتل Navitel (فارسی)
  • در تاریخ 18 شهریور 88 نسخه 3.2.8 مخصوص نویتل Navitel ( انگلیسی)
  • در تاریخ جمعه 20 شهریور 88 نسخه 2.3.8 مخصوص گارمین Garmin (انگلیسی)
  • نقشه کامل شهرهای گرگان ، اردبیل، اهواز، اصفهان، بابل بیش از 2000 تصحیح و افزوده به تهران
  • نقشه های نویتل در دو ویرایش فارسی و انگلیسی، نقشه گارمین بصورت انگلیسی با قابلیت جستجو به فارسی برای مدل های مجهز به عربی یا فارسی خواهد بود

Be the first to comment

لطفا نظر بدهید