آپدیت جدید برای Oregon 300

آپدیت جدید برای Oregon 300:
برای دریافت آخرین نسخه نرم افزارOregon 300 به آدرس  http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4393 مراجعه نمایید. آخرین ویرایش :

version 3.01 Beta

Be the first to comment

لطفا نظر بدهید