No Image

ساعت گارمین Fenix 2

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۳ IGM 0

ساعت گارمین Fenix 2   ساعتی دارای همه ویژگی های تمرین ورزشی برای ورزشکاران رشته ورزش چندگانه پیگیری مسافت، سرعت و ضربان قلب (1) محاسبه […]